Medarbejdere

Tina Poulsgaard

25 års erfaring indenfor branchen

Direktør for Ren Ejendomsservice ApS. Overordnet leder af vores drifts afdeling og vinduespoleringsafdeling. Er driftsmæssig ansvarlig for samarbejdsaftaler med de enkelte kunder i afdelingen.

Sikrer gennem drøftelser med de enkelte kunder, møder med medarbejdere samt personlige inspektioner, at ydelserne leveres i henhold til aftalegrundlaget.

Skulle der ønskes yderligere info, ring og spørg

Henrik Møller

Salgs & marketingschef

Varetager salgsafdelingen og forestår al marketing samt udfører  intern egenkontrol af egne medarbejder – kundekontakt, samt løbende kontrol af ejendommende.

Deltager på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger for de enkelte andel & ejerforeninger.

Udarbejder tilbud på Ejendomsservice – Facility mangement aftaler – stordriftsaftaler – kommune aftale.

kontakt info:  Mail: hm@ren-ejendomsservice.dk   mobil. nr. 28 35 63 61

Dennis Wolsted

Ejendomsinspektør

Varetager kundekontakt, daglige opgaver – ind & udflytningssyn – opfølgning samt kontrol af ejendomme – flyttesyn – håndværkerkontakt.

David Kierstein

Ejendomsinspektør

Varetager kundekontakt, daglige opgaver – ind & udflytningssyn – opfølgning samt kontrol af ejendomme – flyttesyn – håndværkerkontakt.

 

Servicemedarbejdere

Der er 25 servicemedarbejdere ansat hos Ren Ejendomsservice ApS.

For os er det vigtigt, at vores medarbejdere kan levere den høje kvalitet af serviceydelser, som vi tilstræber. Derfor er vores medarbejdere specielt udvalgt med dette for øje.

Ren Ejendomsservice ApS søger, at uddanne vores medarbejdere til at være ansvarsbevidste, samt at vores medarbejdere har den fornødne kompetence til at iværksætte handlinger til udbedring af opståede problemer til kundernes tilfredsstillelse.