Kvalitetskontrol

Arbejdets udførelse og kvalitetskontrol heraf.

Ved valg af os som leverandør kan du være sikker på , at vi vil arbejde for at tilfredsstille dig og din ejendoms behov.

For at tilfredsstille vores kunder bedst muligt, vil vi gennem drøftelser med de enkelte kunder, skræddersy et produkt der er tilpasset den enkelte kundes behov.

For at det udførte arbejde altid lever op til vores høje kvalitetsniveau foretager vi jævnligt stikprøvekontroller, samt iværksætter handlinger ud fra vores observationer.

Udover vores store team af faste servicemedarbejdere, vil der være en fast tilknyttet arbejdsleder der forestår tilsynet med arbejdet, samt for at opbygge et godt team igennem teamwork og medarbejderpleje.

Vi har tætte relationer til vores kunder og medarbejdere, for i fællesskab at skabe en stor grad af kundetilfredshed og loyalitet.