Egen Vicevært eller ej

Sidder i som bestyrelse i dag i en forening, og overvejer I, om i FORTSAT skal have egen vicevært ansat, eller outsourse dette til REN EJENDOMSSERVICE.

 

Outsourcing af opgaver, som er perifere i forhold til ejerforeningens kerneforretning, griber om sig. Fordi outsourcing som regel fører til styringsmæssig forenkling – effektiviseringer – og mere professionelle services og sidst med ikke mindst store besparelser til foreningen.

I Ren Ejendomsservice Facility afdeling er vi selvfølgelig klar over at outsourcing eller udlicitering er en beslutning, der kræver grundige overvejelser og hvor I ønsker høj grad af sikkerhed.

Vi er også klar over at der er argumenter for og imod outsourcing eller udlicitering – og vi er indstillet på en objektiv drøftelse af disse forhold med jer – for hvert enkelt serviceområde.

Hvilke opgaver er f.eks. egnet til outsourcing?

  • Alle De daglige viceværtopgaver
  • Beboere kontakt
  • Al pasning af de grønne områder
  • Trappevask
  • Kontakt til kommunen
  • Affaldshåndtering (herunder Skaktning)
  • Kontakt til husets håndværker (samt styring og kontrol af disse)
  • Hjælp til indhentning af tilbud på renoveringsopgaver

 

Få en grundig uformel snak – og et professionelt tilbud – ud fra jeres holdninger

Inviter os til en uformel og diskret snak om jeres aktuelle situation – og jeres overvejelser om fremtiden. Vi anbefaler altid den løsning vi mener der er den bedste for jer – og udarbejder et tilbud tilpasset netop jeres ønsker. Gerne med alternativer på det enkelte serviceområde.

Send en mail til vores salgsafdeling på hm@ren-ejendomsservice.dk og vi vil kontakt jer.